Geodetické a kartografické práce

MONGEO – geodetické práce

MONGEO – geodetické práce

Kompletní geodetické práce. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Bodová pole (polohová i výšková). Geometrické plány pro rozdělení pozemku. Geometrické plány pro kolaudace RD. Vytyčení hranic pozemků. Vytyčení stavebních objektů, ...

Flat and House

Flat and House

Stavební a projekční společnost. Hlavní činnosti: Architektonická činnost – studie novostaveb a rekonstrukcí, návrhy interiérů, dílenské dokumentace nábytků. Projekční činnost – zpracování dokumentací pro stavební povolení, územní řízení, prováděcí ...

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Katastr nemovitostí – zajišťujeme široký rozsah geodetických služeb v oblasti katastru nemovitostí. Provádíme vytyčení vlastnické hranice, vyhotovujeme geometrické plány pro zápis do katastru nemovitostí i další podklady pro majitele pozemků. Poskytujeme ...

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: zaměření ...

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Archeocentrum

Společnost provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou dohledu na území …

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Připravíme projektovou dokumentaci pro novostavbu, rekonstrukci, adaptaci či modernizaci stavby – dokumentaci od úrovně architektonických studií, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení až k realizačnímu projektu stavby. …

Zdeněk Bartošek - geodezie

Provádíme veškeré geodetické práce, geometrické plány a práce v investiční výstavbě.

Ing. Libor Kníže

Provádění komplexní činnosti v oblasti geodézie a kartografie. Vytyčování staveb, tvorba geometrických plánů. Nabídka prací z katastru nemovitostí.

Milan Vavřín

Provádíme geometrické plány pro rozdělení pozemku, vytyčení vlastnických hranic, zaměření budov včetně sítí a věcných břemen a pasportizace staveb.

Monika Šindelářová - Geo - CZ

Geodetické dokumentování archeologických průzkumů, podzemních a památkově chráněných objektů. Vývoj softwaru pro archeology a památkáře.

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Provádíme stavební a betonářské práce, realizujeme novostavby, rekonstrukce staveb, zateplování.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Ing. Pavel Dvořáček

Ing. Pavel Dvořáček

Nabízíme vytyčování hranic pozemků a staveb, mapové podklady pro projekty a zaměřování inženýrských sítí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. Aleš Malý

Ing. Aleš Malý

Nabízíme veškeré práce pro katastr nemovitostí, mapování, vytyčování staveb, inženýrskou geodézii i zaměřování staveb a podklady pro projekty.

Ing. Vojtěch Klecanda

Nabízíme veškeré zeměměřické činnosti na úseku katastru nemovitostí, mapování a inženýrskou geodézii.

Ing.Petr Sedláček

Provádíme veškeré geodetické práce, geometrické plány, vytyčování hranic a staveb, zaměřování staveb a mapové podklady pro projekty.

Ing. Ondřej Boháč

Zajišťujeme služby v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a mapování.

Geodetická kancelář Ing. Ida Černá

Geodetická kancelář Ing. Ida Černá

Poskytuji individuální geodetické služby. Od jednorázových zakázek po dlouhodobé spolupráce. Geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, vytyčení stavby, polohopisné a výškopisné plány pro projekční činnost, geodetická dokumentace skutečného provedení ...