Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

Brzy zavírá (17:00)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

JUDr. Marie Tomanová

Nabídka notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Radka Dohnalová, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na generální praxi, rodinné a lidské právo.

JUDr. Pavel Breda, advokátní kancelář

Zabýváme se právem obchodním, pozemkovým, občanským, rodinným, trestním a pomocí při konkurzním řízení na území ČR i SR a v Evropě.

JUDr. Ivan Punčochář

Poskytování právních služeb v oboru obchodního a občanského práva se specializací na nemovitosti.

JUDr. Josef Mašek

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, stavebního a správního práva.

Mgr. Stanislava Vogeltanzová

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. František Menhart

Nabídka služeb v oblasti občanského práva a převodu majetku.

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

JUDr. Vladimír Hudek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

JUDr. Pavel Šedivý, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

JUDr. Jan Vobr, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Olga Šedivá, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Ivo Švarc

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového, pracovního a správního práva.

JUDr. Josef Žalda, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:30)

JUDr. Karol Stano, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, pracovního a trestního práva.

Advokátní kancelář Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec, s.r.o.

Nabídka advokátních služeb ve všech běžných oborech práva.

JUDr. Pavel Šonka, advokát

Poskytování právních služeb v oblastia trestního a občanského práva.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

JUDr. Pavel Sokol

Nabízíme advokátní služby se zaměřením na občanské, trestní, správní i obchodní právo.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

JUDr. Tomáš Karlík, advokát

Nabídka právních služeb.

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

JUDr. Oldřich Knotek

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a správní právo.

Mgr. Jan Procházka, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. František Penk, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského a rodinného práva.

JUDr. František Hanousek

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Lenka Danielowitzová

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva.

Mgr. Drahomíra Jindrová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, obchodního a rodinného práva.

Mgr. Miluše Hlavatá, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského a obchodního práva.

Mgr. Lukáš Pech, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti finančního, občanského, obchodního, trestního a zdravotnického práva.

Mezinárodní advokátní kancelář, s.r.o.

Mezinárodní advokátní kancelář se specializuje na obchodní, občanské, trestní, pracovní a rodinné právo.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

JUDr. Zbyněk Dvořák

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Tomáš Fara, advokát

Poskytujeme právní služby českým i zahraničním klientům v nejširším možném rozsahu v oblasti práva soukromého i v oblasti práva veřejného.

Kristýna Coufalová, promovaný právník

Poskytování právních služeb a poradenství. Zaměření na trestní a občanské právo, sepisování smluv, převody nemovitostí a zastupování u soudu.

Mgr. Robert Plachý, advokát

Nabízím právní služby.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)