Advokáti a notáři

Poradna Odškodnění-Czech, s.r.o.

Poradna Odškodnění-Czech, s.r.o.

Poradna poskytující poradenskou, právní a psychosociální pomoc s náhradou škody na zdraví po dopravní nehodě, pracovním úrazu či jiném úrazu. Provedeme Vás celým procesem odškodnění úrazu a poskytneme Vám naše odborné a dlouholeté zkušenosti. Zajistíme Vám ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Jan Procházka, advokát

Služby advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Zajišťujeme právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Šíp, Kadlec, Paikrová, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na právo trestní, rodinné, pracovní, sociální, občanské a obchodní. Poskytuji právní poradenství.

Mgr. Martin Šíp, advokátní kancelář

Poskytuji advokátní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na obchodní a insolvenční právo, právní vztahy k nemovitostem, smluvní právo včetně smluv o dílo. Poskytuji právní poradenství v českém, francouzském i v anglickém jazyce.

Mgr. Radka Dohnalová, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na generální praxi, rodinné a lidské právo.

JUDr. Pavel Breda, advokátní kancelář

JUDr. Pavel Breda, advokátní kancelář

Zabýváme se právem obchodním, pozemkovým, občanským, rodinným, trestním a pomocí při konkurzním řízení na území ČR i SR a v Evropě.

JUDr. Josef Mašek

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, stavebního a správního práva.

Mgr. Stanislava Vogeltanzová

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. František Menhart

Nabídka služeb v oblasti občanského práva a převodu majetku.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

JUDr. Vladimír Hudek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:00)

JUDr. Pavel Šedivý, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

JUDr. Jan Vobr, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Olga Šedivá, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Ivo Švarc

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového, pracovního a správního práva.

JUDr. Karol Stano, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, pracovního a trestního práva.

JUDr. Pavel Šonka, advokát

Poskytování právních služeb v oblastia trestního a občanského práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Pavel Sokol

Nabízíme advokátní služby se zaměřením na občanské, trestní, správní i obchodní právo.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

JUDr. Tomáš Karlík, advokát

Nabídka právních služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

JUDr. Oldřich Knotek

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a správní právo.

JUDr. František Penk, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského a rodinného práva.

JUDr. František Hanousek

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Lenka Danielowitzová

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva.

Mgr. Drahomíra Jindrová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, obchodního a rodinného práva.

Mgr. Lukáš Pech, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti finančního, občanského, obchodního, trestního a zdravotnického práva.

Mezinárodní advokátní kancelář, s.r.o.

Mezinárodní advokátní kancelář se specializuje na obchodní, občanské, trestní, pracovní a rodinné právo.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

JUDr. Zbyněk Dvořák

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Tomáš Fara, advokát

Poskytujeme právní služby českým i zahraničním klientům v nejširším možném rozsahu v oblasti práva soukromého i v oblasti práva veřejného.

Kristýna Coufalová, promovaný právník

Poskytování právních služeb a poradenství. Zaměření na trestní a občanské právo, sepisování smluv, převody nemovitostí a zastupování u soudu.

Mgr. Robert Plachý, advokát

Nabízím právní služby.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)