Umělecká sdružení

Sportovní taneční klub 6dance

Sportovní taneční klub 6dance

Sportovní taneční klub pořádá taneční kurzy pro mládež, dospělé a kurzy salsy. Zahrnuje také modení formy cvičení: deepwork, zumba, kruhový trénink, dance fitness, pilates clinic, chi-toning, bosu core & cardio, tabata, dancehall, latina pro ženy, pole dance …

DANCE STUDIO LIKE s.r.o.

DANCE STUDIO LIKE s.r.o.

Taneční a jiné pohybové aktivity pro veřejnost. Latinskoamerické a standardní tance pro dvojice, jednotlivce, tanec s profesionálem. BABY kids kurz 3 až 6 let, juniorské formace – kurz pro děti od 9 do 16 let, tanec ve skupině. Nabízíme i prázdninové pobytové …

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Pořádáme divadelní představení a pašijové hry. HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ: Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud …

T.E.T.R.I.S. Fireshow

Skupina T.E.T.R.I.S. již devět let působí na české scéně. Naše show provádíme v ohnivé nebo světelné variantě. Vystoupení je tak možné skládat z jednotlivých bloků, ve kterých můžeme tyto prvky také kombinovat. Dalším faktorem, ovlivňujícím show je počet ...

Jihočeská magická lóže

Sdružování příznivců moderního magického umění.

Občanské sdružení Keramička

Provozujeme hudební spolek. Nabízíme hudební produkci na společenských akcích a oslavách.

Fest 2004

Provozujeme sdružení, které se zaměřuje na přípravu a realizaci veřejných filmových projekcí, divadelních představení a hudebních koncertů.

Fikar, divadelní a osvětový spolek

Provoz ochotnického divadelního spolku. Zveme vokální i instrumentální seskupení a pořádá koncerty chrámové, komorní a folkové hudby.

J.V.M.

Poskytování služeb hudebního tria. Nabídka zábavy na svatbách, plesech, večírcích, soukromých i firemních oslavách a dětských karnevalech.

Amatérský divadelní soubor Voživot o.s.

Provoz divadelního spolku. Hrajeme loutková představení, pořádáme zkoušky, společné akce a další.