Politické strany a hnutí

Tábor 2020

Politické hnutí angažující se převážně na komunální úrovni.

Komunistická strana Čech a Moravy

Politická strana, jejímž programovým cílem je socialismus a demokratická společnost rovnoprávných občanů.

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.