Školy a výchovné instituce • okr. Tábor a okolí

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

78 kmKutná Hora - Vnitřní město, Andělská 600/10 + pobočka
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Soukromé gymnázium funguje jako čtyřleté i víceleté gymnázium. V současnosti jej navštěvuje kolem 200 studentů gymnázia, kteří své studium mohou zaměřit jazykově nebo přírodovědně. Studenti se ve škole věnují 2 jazykům povinně a kromě angličtiny a němčiny …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně

Nabídka ubytování pro studenty i pro veřejnost. Areál domova mládeže se nachází na Písecké ulici asi 400 m od školy. Ubytování je řešeno v tzv. buňkách, které sestávají z jednoho dvoulůžkového a jednoho třílůžkového pokoje, sprchy a WC. Na každém patře je …

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Všeobecné a jazykové gymnázium zajišťuje čtyřleté, šestileté a osmileté denní studium.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor

Státní střední odborná škola zajišťuje denní studium čtyřletých oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum.

Církevní MŠ Tábor

Církevní mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

ZŠ Tábor, Zborovská

Základní škola pro 980 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola nabízí možnost navštěvovat sportovní třídy ledního hokeje a kopané.

Církevní ZŠ Orbis-Pictus, spol. s r.o.

Základní škola rodinného typu pro 135 žáků s maximálně 15 žáky ve třídě a s rozšířenou výukou anglického jazyka, výtvarné a dramatické výchovy.

Střední zdravotnická škola Tábor

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent s možností dálkového studia.

MŠ Tábor, Sokolovská

Mateřská škola pro 270 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

ZŠ a MŠ Tábor, Husova

Základní škola pro 960 žáků s rozšířenou výukou jazyků. Součástí areálu je sportovní hřiště s umělým povrchem, školní zahrada, jídelna, družina.

Domov mládeže SPŠ Tábor

Nabízíme ubytování pro studenty ve dvou a třílůžkových pokojích. K dispozici je kuchyňka, posilovna, počítačová klubovna, knihovna a společenská místnost.

ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice

Provozujeme základní školu pro 150 žáků. Součástí školy je jídelna. K dispozici je 5 tříd, 2 oddělení školní družiny, 2 počítačové učebny a tělocvična.

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Nabízíme obory s maturitní zkouškou: hotelnictví a turismus, gastronomie, veřejnosprávní činnost, knihovnické a informační služby, ekonomika a podnikání, obchodník. Nástavbové studium. Dále nabízíme obory s výučním listem: kuchař - číšník, cukrář, řezník, …

domov mládeže

Nabídka ubytování pro studenty s kapacitou 115 lůžek. Pokoje jsou vybaveny válendami, peřiňáky, lůžkovinami, lampičkami a skříněmi. Zajištění stravování.

MŠ Tábor, Kollárova

Mateřská škola pro 290 dětí se školní jídelnou nabízí kroužek anglického jazyka, keramiky a tance a logopedickou prevenci.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:15)

ZŠ a MŠ Tábor, Míkova

Základní škola pro 100 žáků s družinou a školní jídelnou. Organizujeme zájmové kroužky a volnočasové aktivity.

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o.p.s.

Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků.

Základní a Mateřská škola, poskytovatel sociálních služeb Kaňka, OPS

Poskytování péče dětem s postižením, nabídka integrovaných volnočasových aktivit, odborné terapie, poskytování poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

ZŠ a MŠ Slapy

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužky keramiky, tance, angličtiny a sportovních her. V rámci výuky organizujeme výlety a různé akce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:45)

MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí

Mateřská škola pro 110 dětí se školní jídelnou. Nabídka pohybového kroužku, výuky hry na flétnu a angličtiny. Zajištění logopedické prevence.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Radimovice u Želče

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května

Mateřská škola pro 90 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí

Základní škola pro 450 žáků s jídelnou, klubem a školní družinou. Zaměřujeme se na výuku tělesné výchovy. Organizujeme lyžařské kurzy a zájezdy.

MŠ Sezimovo Ústí, Lipová

Mateřská škola pro 110 dětí se školní jídelnou. K dispozici je kroužek kopané a mažoretek. Zajištěna je logopedická péče.

ZŠ a MŠ Dražice

Provozujeme základní školu pro 70 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky jako sportovní, počítačový, sborový zpěv i ruční prace.

ZŠ a MŠ Chotoviny, Lipová

Provozujeme mateřskou školu pro 108 žáků s jídelnou. K dispozici máme zahradu s domkem, pískovištěm, houpačkami, průlezkami a hracími prvky.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

MŠ Planá nad Lužnicí

Provozujeme mateřskou školu pro 170 dětí se školní jídelnou. Používáme školní vzdělávací program.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Nová Ves u Chýnova

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou.

ZŠ a MŠ Ratibořské Hory

Provozujeme mateřskou školu pro 30 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, tématické dny, vystoupení, karnevaly, zájmové kroužky či sportovní a jiné soutěže.

ZŠ a MŠ Želeč

Základní škola pro 85 žáků s družinou a jídelnou.

MŠ Chýnov

Mateřská škola pro 110 dětí se školní jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

ZŠ Chýnov

Základní škola pro 500 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. Žáci mohou navštěvovat volejbalový kroužek a účastnit se projektu Chýnov TV.

ZŠ a MŠ Košice

Základní škola pro 40 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ a MŠ Opařany

Základní škola s kapacitou 300 žáků s družinou pro 70 dětí, jídelnou a klubem. Nabízíme výuku plavání a anglického jazyka včetně kroužků.

ZŠ a MŠ Jistebnice

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu pro 90 dětí s jídelnou. Pořádáme besídky, dětské akce či dny otevřených dveří.

ZŠ při Dětské psychiatrické léčebně Opařany

Provoz základní, praktické a speciální školy. Specializace na poruchy chování a učení, poruchy autistického spektra a ostatní psychiatrické diagnózy.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Dětský domov a ZŠ Radenín

Dětský domov zřízený pro výchovu dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně

Provoz základní školy pro 180 žáků s družinou a jídelnou. Pořádání exkurzí, výletů a různých vzdělávacích akcí.

ZŠ a MŠ Tučapy

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí s jídelnou. Pořádáme školky v přírodě, výlety, besedy, letní tábory či sportovní akce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 05:45)

ZŠ a MŠ Nadějkov

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, sportovní a jiné soutěže, exkurze či tématické dny.