Základní školy • okr. Tábor a okolí

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Soukromé gymnázium funguje jako čtyřleté i víceleté gymnázium. V současnosti jej navštěvuje kolem 200 studentů gymnázia, kteří své studium mohou zaměřit jazykově nebo přírodovědně. Studenti se ve škole věnují 2 jazykům povinně a kromě angličtiny a němčiny …

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

ZŠ Tábor, Zborovská

Základní škola pro 980 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola nabízí možnost navštěvovat sportovní třídy ledního hokeje a kopané.

Církevní ZŠ Orbis-Pictus, spol. s r.o.

Základní škola rodinného typu pro 135 žáků s maximálně 15 žáky ve třídě a s rozšířenou výukou anglického jazyka, výtvarné a dramatické výchovy.

ZŠ a MŠ Tábor, Husova

Základní škola pro 960 žáků s rozšířenou výukou jazyků. Součástí areálu je sportovní hřiště s umělým povrchem, školní zahrada, jídelna, družina.

ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice

Provozujeme základní školu pro 150 žáků. Součástí školy je jídelna. K dispozici je 5 tříd, 2 oddělení školní družiny, 2 počítačové učebny a tělocvična.

ZŠ a MŠ Tábor, Míkova

Základní škola pro 100 žáků s družinou a školní jídelnou. Organizujeme zájmové kroužky a volnočasové aktivity.

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o.p.s.

Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků.

ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí

Základní škola pro 450 žáků s jídelnou, klubem a školní družinou. Zaměřujeme se na výuku tělesné výchovy. Organizujeme lyžařské kurzy a zájezdy.

ZŠ a MŠ Dražice

Provozujeme základní školu pro 70 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky jako sportovní, počítačový, sborový zpěv i ruční prace.

ZŠ a MŠ Chotoviny, Lipová

Provozujeme mateřskou školu pro 108 žáků s jídelnou. K dispozici máme zahradu s domkem, pískovištěm, houpačkami, průlezkami a hracími prvky.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

ZŠ a MŠ Ratibořské Hory

Provozujeme základní školu pro 130 žáků s družinou a klubem. Pořádáme tématické dny, vystoupení, zájmové kroužky, výlety, sportovní a jiné soutěže.

ZŠ a MŠ Borotín

Základní škola pro 140 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Děti zde mohou navštěvovat florbalový, basketbalový, fotbalový a atletický klub.

ZŠ a MŠ Želeč

Základní škola pro 85 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Chýnov

Základní škola pro 500 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. Žáci mohou navštěvovat volejbalový kroužek a účastnit se projektu Chýnov TV.

ZŠ a MŠ Košice

Základní škola pro 40 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ a MŠ Jistebnice

Základní škola s kapacitou 250 žáků s družinou pro 100 dětí a jídelnou. Pořádáme besídky, sportovní turnaje, dětské akce či vědomostí soutěže.

ZŠ a MŠ Opařany

Základní škola s kapacitou 300 žáků s družinou pro 70 dětí, jídelnou a klubem. Nabízíme výuku plavání a anglického jazyka včetně kroužků.

ZŠ při Dětské psychiatrické léčebně Opařany

Provoz základní, praktické a speciální školy. Specializace na poruchy chování a učení, poruchy autistického spektra a ostatní psychiatrické diagnózy.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

ZŠ a MŠ Choustník

Provozujeme základní školu pro 200 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je tělocvična.

ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně

Provoz základní školy pro 180 žáků s družinou a jídelnou. Pořádání exkurzí, výletů a různých vzdělávacích akcí.

ZŠ a MŠ Nadějkov

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, sportovní a jiné soutěže, exkurze či tématické dny.

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Církevní speciální základní škola pro 24 žáků s jídelnou. Nabízíme dopravu do školy vlastním mikrobusem či pobyt v centru denních služeb.

ZŠ Mladá Vožice

Základní škola pro 520 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Provozujeme kroužky ručních prací a šperkařství. Pořádáme sportovní dny a olympiády.

ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše

Základní škola pro 640 žáků s jídelnou a družinou nabízí jazykové a pohybové kroužky, výtvarný i dramatický kroužek.

MŠ a ZŠ Tábor, Čsl. armády

Speciální a praktická základní škola pro 187 žáků se školní jídelnou a družinou.

ZŠ Bechyně, Libušina

Základní škola pro 450 žáků s družinou a klubem. Možnost navštěvovat taneční, výtvarný, keramický i rybářský kroužky, různé sportovní kroužky, kroužek mladých hasičů, německého jazyka, sborový zpěv, dívčí klub i posilovnu.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

ZŠ a MŠ Malšice

Jsme mateřská a základní bezbariérová škola od 1. do 9. ročníku. Máme vlastní sportoviště včetně tělocvičny, školní kuchyni s jídelnou a také školní poradenské pracoviště. Naši učitelé ve výuce uplatňují současné moderní metody. Poskytujeme pestrou nabídku …