Praktické a speciální základní školy

MŠ a ZŠ Tábor, Čsl. armády

Speciální a praktická základní škola pro 187 žáků se školní jídelnou a družinou.

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o.p.s.

Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků.

ZŠ při Dětské psychiatrické léčebně Opařany

Provoz základní, praktické a speciální školy. Specializace na poruchy chování a učení, poruchy autistického spektra a ostatní psychiatrické diagnózy.

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Církevní speciální základní škola pro 24 žáků s jídelnou. Nabízíme dopravu do školy vlastním mikrobusem či pobyt v centru denních služeb.