Katastrální úřady

Katastrální pracoviště Tábor

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí.