Hvězdárny

Hvězdárna Františka Pešty

Nabídka pozorování astronomických jevů a sluneční aktivity. Provoz dětského astronomického kroužku.