Záchranné služby

ÚO Tábor

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sdružení hasičů okresu Tábor

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

SDH Tučapy

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Smilovy Hory

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Smrkov

Provozujeme hasičský sbor. Poskytujeme pomoc při živelních pohromách a událostech. Vytváříme podmínky k účinné ochraně majetku před požáry.